DIGITAALISUUDEN ARKKITEHDIT

 

Cloud1:n tavoitteena on kaventaa liiketoiminnan ja teknologian välistä kuilua, jotta uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen liiketoiminnassa olisi helpompaa. Todistamme, että myös vaativia integraatio-, arkkitehtuuri- ja datahankkeita voi toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti älykkään teknologian ja huippuosaamisen avulla. Toimimme yritysten neuvonantajina, kun tavoitteena on tehostaa liiketoimintaprosesseja teknologian avulla sekä kehittää uusia palveluja.

Tietosuoja - EU-Tietosuojaan valmistautuminen
Tietosuoja-asetuksen vaatimalla tiedon hallinnan kehittämisellä voidaan saavuttaa selkeää kilpailuetua – etenkin hyödyntämällä digitaalisen arkkitehtuurin mahdollistamia tehostuskeinoja. Monet puhuvat tietosuoja-asetuksesta – Cloud1 tarjoaa juridiikan ja tiedon hallinnan muodostaman tehokkaan palvelun jolla tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti saadaan tilanne vahvasti hallintaan.

“Muutokset tulee nähdä mahdollisuutena ottaa askelia suuntaan, jossa henkilötietoihin liittyvät prosessit tehostuvat. Laadukkaalla informaatiolla on paremmat eväät myös automatisoida prosesseja, esim. käyttöoikeuksien hallintaa. Paremmalla tiedon hallinnalla voidaan saavuttaa kilpailuetua suhteessa alan muihin toimijoihin.” –Tommi Turkki, Cloud1

— Tommi Turkki, Cloud1 Oy.

Lue lisää

Azure - Alusta menestykseen
eRewenda palvelua on rakennettu tämän vuoden alusta ja kesälomien jälkeen oli aika järjestää työpaja, jonka tarkoituksena oli tutkia asiakkaiden ja rewendalaisten palvelupolkuja, joissa ihminen on kaiken toiminnan keskiössä. Päivän tavoitteena oli saada selkeä näkemys käyttäjän ensimmäisestä sivusta ja toiminnoista sekä tarkentaa koko vakuutusten uudistamisprosessin eri vaiheet.

”Meillä oli intensiivinen ja tehokas työpaja Cloud1:n inspiroivissa tiloissa. Kiitos vetäjien pysyttiin hyvin aikataulussa ja saatiin hyvän työryhmien välisen sparrauksen ansiosta selkeät dokumentit jatkosprintille.” – Rewendan projektipäällikkö Timo

Lue lisää

Integraatiot – Integraatioista tehoa liiketoimintaan
Cloud1 Oy kehittää Hobby Hallin verkkokauppa-, postimyynti- ja myymäläpalvelujen järjestelmiä, valjastaen niistä saatavaa dataa, datasta analysoitavaa tietoa ja tiedon viemistä käytännön liiketoimintaan entistä tehokkaammin. Cloud1 Oy on ollut mukana yhdistämässä aiemmin käytössä olevien erillisten järjestelmien tietoja yhteen uuteen järjestelmään. Verkkokaupan asiakkaiden ja Hobby Hallin on jatkossa entistä nopeampaa ja helpompaa löytää sekä hallita tietoja.

“Järjestelmiä integroidaan keskenään entistä enemmän. Meillä kokonaisuuden on tarkoitus olla enemmän kuin osiensa summa liiketoiminnallisen lisäarvon näkökulmasta. Pilvipohjainen integraatiomalli tuo meidän järjestelmien väliseen toimintaan ennen näkemätöntä tehokkuutta.” –Jan Silander, CIO, SGN Group.

Lue lisää

Masterdata – Hallinta ja integraatiot
Baswaren ratkaisuksi valikoitui kokonaisuus, joka sisältää Microsoftin Master-datan hallinnan, SQL-tietokannan ja BizTalk-integrointialustan.

”Asiakastunnistus ja -ymmärrys saatiin kokonaan uudelle tolalle MDS:n ja BizTalkin myötä. Uudistimme prosessin ja keskitimme asiakastiedon hallinnan. Tämä tapahtui määrittelemällä millaista dataa uuteen tietokantaan tuodaan ja millaisessa muodossa sen tulee olla, jotta käytettävyys maksimoidaan. Tehoa tuo prosessimääritys, sekä se, että ei ole päällekkäistä tai rinnakkaista tietoa eri järjestelmissä. Parempi asiakastiedon hallinta toi uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja paremman ymmärryksen asiakkaan tarpeista”, sanoo Baswaren IT-päällikkö Antti Kokko.

Lue lisää

Microsoft Gold Partner

Cloud1 on kultatason Microsoft-kumppani Application Integration, Cloud Platform, Data Analytics sekä Data Platform -osaamisalueilla. Sertifioinnit ovat tae siitä, että Cloud1 pystyy toteuttamaan laadukkaasti eri osaamisalueiden läpileikkaavaa asiantuntemusta vaativia projekteja. Osaamisen kattavuus mahdollistaa projektien ketterän toteuttamisen.